Escudella catalana site cat receptes

LA CUYNERA CATALANA

Your Website . La Cuynera catalana, ó sia, Reglas útils, fácils, seguras y económicas per cuynar bé. Hi ha alguns trets significatius que la vinculen directament amb el moment històric i social de l’època com una obra amb caire reivindicatiu