Idees per a mones de pasqua receptes

Mona de Pasqua de xocolata

Mona de Pasqua de xocolata

Perposar-hi els ous dexocolatavamimprovisar uns nius ben curiosos. PerPasquaalcarrer, i perNadalal recer

Mona de Pasqua -Tarta Sacher-

Al veure que alaseva col·lecció hi tenia un pollet molt maco, vaig tenir laideade fer-ne un parellperpoderdecorarlamona
Mona de Pasqua “Peppa Pig”

Mona de Pasqua “Peppa Pig”

Unavegada el pade pessic estigui fred, l’obrim perlameitat. Afegim els rovells a les clares tot fent moviments envoltantsambunaespàtulaperevitar que baixi molt labarreja

MONA DE PASQUA

Laprimeraideaera fer unamonaambpastafondant i decorar-laambalgun dibuix animat, però els meus fills van insistir en unacoberturaclàssicadexocolata i amb figuretes compradesperquèaixídesprés hi podrien jugar tot l’any
La Mona

La Mona

És peraixò que avui us posem només la simple receptadelamona, i d’aquí uns dies, penjaremlareceptadels ous depasqua

Dinar de Pasqua.

Serà unaentradaatípica, primer perquè es un dinar, segón, perquè les fotos no tenen gairequalitat (estan fetes alataulaamb presses) , perquè no hi ha fotos de tots els plats i tampoc receptes d’alguna…o sigui unaentradaa mitges, peroambbonavoluntat o millor dit ambvlountatdedonar-vosideesper un àpatdefesta lluminos , bo , divertit…
[56] La Mona surt de l’ou

[56] La Mona surt de l’ou

Jasabeu que devegades les ideestant les bones com les dolentes— vénen d’imprevist. Però, creieu-me… No haestat gens fàcil aconseguir el materialnecessariper fer realitat les «monesengabiades»
DECORAR OUS DE PASQUA AMB COLORANTS I CERES

DECORAR OUS DE PASQUA AMB COLORANTS I CERES

Tot i que decorar ous dePasqua no és unatradiciómassanostra, acasa ens agrada fer-ho primer perquè és unaactivitatdivertidaperals xiquets en èpocadevacances, i desprèsperquè les nostres monesdePasquatradicionalsquedend’allò més originals
Pastís de nata farcit de maduixa

Pastís de nata farcit de maduixa

Aviatpublicaréunaentradaperexplicar com tractarlacoberturadexocolata i fer bombons, torró, mones i ous depasqua, etc
NIUS DE COCO

NIUS DE COCO

Com sempre, vaigtard i publico ladecoracióde les monesquanjafaunasetmanadePasqua i quanencara no he penjat les monesd'aquestany, però tot arribarà

[01] Evocacions d’infantesa

Poc desprésd’arribar, vamquedarper veure’ns, atipar-nosdepizza i posar-nosaldia. Ens vaportar “ticholos” i, en donar-nos-els, no vafaltar temps perquèella i en Germán es posessin arememorar les llaminadures i dolços d’infantesa

OUS FARCITS DE BROWNIE

A internet hi ha mil ideesperdecorar-los. I ja que s’acostaPasqua he aprofitatperpintar els ous i convertir-ho en unamonadePasquaindividual
Mona de Pasqua de gema

Mona de Pasqua de gema

Són pastissoslaboriososde fer, les monesdegema i fruita, peròquan les hasacabat te n'adones que havalgutlapena el temps esmerçat