Manualitats per a nens de 1 any receptes

Taller de cuina infantil - 'Fem un peix'

Taller de cuina infantil - 'Fem un peix'

Altallerdecuina, volia fer algunacosa que tingués a veure amb el riu i és peraixò que vampensar que seria bo que el que s'elaborésaltaller fos un PEIX, ja que és un element fàcil de construir i que té a veure amb un riu
ULLERETES DE TOFFEE

ULLERETES DE TOFFEE

hi hahagutcançons, teatre, videosmusicals, manualitats i jocs. i, peracabar-hod'adobar, demà celebrem l'aniversaridelamevafillamitjana, la Dinke, que va fer anysquan jo eradeviatge i peraixòvaposposarlafestaamb tots els seus companys (un bon piló

LA MONA DE PASQUA

I perals que els agrada fer manualitats, hi hantotauna sèrie detutorialsperdecorar ous i convertir-los en ous dePasqua

LA MONA DE PASQUA

I perals que els agrada fer manualitats, hi hantotauna sèrie detutorialsperdecorar ous i convertir-los en ous dePasqua

25 activitats i manualitats (amb nens) pel Nadal

- Fer un objecte que per més que ho intento, no recordo el nom, però que al'escola està triomfant (en anglès cootie catcher), es pot imprimir demaneragratuïtadel web Mini megadesign studio
PASTÍS DE CARNAVAL

PASTÍS DE CARNAVAL

no hi poseu lade fer manualitats que us agafariamaldepanxa. Perònosaltres seguim anomenant-nosaixí i quedant un o dos cops l'anyperacriticar-ho tot, sobretot als "homens"
Agulla màgica

Agulla màgica

Aquest estil debrodar és molt popular en laprovínciadeSibèria i generalments'ensenyaalsnensper introduir-los al món de les manualitats

The Versatile Blogger!

M'agradacuinar, fer ganxet i tot tipus demanualitats (no tinc gaire temps peradesenvoluparlamevacreativitatperaixò), também'encanta el cine, les sèries de televisió, els videojocs, llegir, escriure, passejar, tenir unabonaconversa tot fent un cafè